Connect with us

NEWS

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ”สงวนสิทธิ์การเข้า-ออกมหาลัย หวังลดปริมาณรถ”

Published

on

Credit Photo : SCMC : Smart Campus Management Center

เตือนกันอีกครั้ง !! เมื่อล่าสุดทาง “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรเข้า-ออก มหาวิทยาลัยวัตถุประสงค์ของมาตรการตรวจบัตรผ่านเข้า – ออก 24 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ของมาตรการตรวจบัตรผ่านเข้า – ออก 24 ชั่วโมง

1. เพื่อลดจำนวนยานพาหนะที่ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัย
เป็นทางผ่านเข้า-ออก ซึ่งมีมากกว่า 5,000 คัน/วัน

2. ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน

3. สามารถติดต่อกับผู้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างสะดวกรวดเร็วในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือกรณีทำผิดกฎจราจรภายในมหาวิทยาลัย เช่น จอดรถกีดขวางทางจราจร หรือจอดรถในที่ห้ามจอด เป็นต้น

แต่หากคุณยังไม่มีบัตรก็ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับบัตรได้ที่

สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ http://www.scmc.cmu.ac.th/ และติดต่อรับบัตรได้ที่ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มช. สำนักงานมหาวิทยาลัย 3 ชั้น 2 ในว้นและเวลาราชการ

ในกรณีทำบัตรสูญหาย
1. ลงทะเบียนใหม่ทางเว็บไซต์ข้างต้น
2. ในช่องหมายเหตุ ให้ระบุว่า “บัตรชำรุดสูญหาย” โดยมีค่าบริการ ครึ่งหนึ่งของราคาปกติ

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://scmc.cmu.ac.th/

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  SCMC , CM108.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

NEWS

5 ธันวาคม วันดินโลก (World Soil Day) – จุดเริ่มต้นจาก ร.9

Published

on

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี นอกจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วนั้น ยังถือว่าเป็น “วันดินโลก” ที่นักปฐพีวิทยาทั่วโลกและนักปฐพีชาวไทยภาคภูมิใจ

จากข้อมูลของ กรมพัฒนาที่ดิน ระบุว่า

“วันดินโลก (World Soil Day)” คือ วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญที่นักปฐพีวิทยาทั่วโลก 60,000 คน จะเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี ซึ่งนักปฐพีวิทยาของไทยทุกคนภาคภูมิใจ เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติเลือกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันดินโลก และนักปฐพีวิทยาของไทยมีส่วนร่วมในการเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดินขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

การเกิดขึ้นของ “วันดินโลก (World Soil Day)” มีความเกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Science : IUSS) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization : FAO) และองค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) จึงควรบันทึกจุดเริ่มต้นและความเป็นมาของ “วันดินโลก” เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับทราบอย่างถูกต้อง

แนวความคิดของการจัดตั้งวันดินโลก

วันดินโลก

เริ่มต้นจากที่มีการประชุมวิทยาศาสตร์ทางดินของโลก ครั้งที่ 17 ณ กรุงเทพมหานคร ในปี 2545 มีนักวิทยาศาสตร์ทางดินจากทั่วโลกมาร่วมประชุม ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดิน รวมถึงการจัดตั้งโครงการพระราชดำริในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ

ซึ่งนิทรรศการดังกล่าว ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์ในการบริหารทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรดิน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระราชหฤทัยในวิทยาศาสตร์ทางดิน และผลสำเร็จจากการบริหารจัดการดินอย่างต่อเนื่องของพระองค์ เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือเรื่องการจัดตั้ง “วันดินโลก” โดยที่ประชุมคณะกรรมการสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันดินโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ โดยใช้วันนี้เป็นวันรณรงค์ให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติและสภาพแวดล้อม และความจำเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน

การขอพระบรมราชานุญาต ให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 คณะผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพรบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกราบบังคมทูลเชิญให้ดำรงตำแหน่ง A life membership และยังได้กราบทูลขอพระบรมราชานุญาต ให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป้นวันดินโลก

การประกาศรับรองวันดินโลก โดยสหประชาชาติ

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประกาศสนับสนุนให้มีการจัดตั้งวันดินโลก โดยนำข้อเสนอเข้าบรรจุในวาระการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ประจำปี 2556 ซึ่งสหประชาชาติได้ประกาศรับรองอย่างเป้นทางการให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก และปี 2558 เป็น “ปีดินสากล (International Year of Soils 2015)” ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556

ดังนั้น ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นอกจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วนั้น ยังถือว่าเป็นวันดินโลกอย่างเป็นทางการในระดับสากลครั้งแรกอีกด้วย ประเทศไทย โดยกรมพัฒนาที่ดินจึงมีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ที่มา : http://www.ldd.go.th/WEB_WorldSoilDay/wsd01_2.html

Continue Reading

NEWS

ก่อนสิ้นปี 62 นี้! รอชม “สุริยุปราคาวงแหวน” ปรากฏการณ์ส่งท้ายปี

Published

on

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นี้ เชิญชมความสวยจากธรรมชาติ อย่างสุริยุปราคาวงแหวนลึกสุด ที่จะมาปรากฎให้เห็นที่ไทย เวลา 12.05 น.

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เกิดสุริยุปราคาวงแหวน ดวงจันทร์อยู่ห่างโลกจนมีขนาดปรากฏเล็กกว่าดวงอาทิตย์ บังดวงอาทิตย์ไม่มิด มีลักษณะปรากฏคล้ายวงแหวน เราเห็นสุริยุปราคาชนิดนี้ได้เมื่ออยู่ในแนวเส้นทางแคบ ๆ ตามศูนย์กลางเงาดวงจันทร์ที่ลากผ่านผิวโลก สุริยุปราคาครั้งนี้แนวคราสวงแหวนเริ่มต้นในตะวันออกกลาง ผ่านซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และโอมาน จากนั้นลงสู่ทะเลอาหรับ

แนวคราสวงแหวนเคลื่อนผ่านอินเดียและศรีลังกา หลังจากผ่านมหาสมุทรอินเดียจะไปขึ้นฝั่งที่อินโดนีเซีย ผ่านมาเลเซีย สิงคโปร์ ทางใต้สุดของเกาะมินดาเนาในฟิลิปปินส์ สิ้นสุดในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยผ่านเกาะกวม จุดกลางคราสของสุริยุปราคาวงแหวนครั้งนี้อยู่ในทะเลใกล้อินโดนีเซียและสิงคโปร์ ที่นั่นเกิดสุริยุปราคาวงแหวนนาน 3 นาที 40 วินาที (สิงคโปร์อยู่ในแนวที่ขอบเขตด้านทิศเหนือของแนวคราสวงแหวนลากผ่าน จะเห็นสุริยุปราคาวงแหวนได้ก็ต่อเมื่ออยู่ทางตอนใต้ของเกาะ หากอยู่ทางตอนเหนือจะเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน) สำหรับที่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวคราสเกิดสุริยุปราคาวงแหวนนานประมาณ 3 นาที

โดยประเทศไทยจะเห็นสุริยุปราคาได้โดยเห็นเป็นแบบบางส่วน คือ ดวงอาทิตย์แหว่งเนื่องจากถูกดวงจันทร์บังไปบางส่วน โดยต้องใช้แผ่นกรองแสงสำหรับดูดวงอาทิตย์

เส้นทางคราสวงแหวนอยู่ห่างไปทางทิศใต้ของประเทศไทย ภาคใต้จึงเห็นดวงอาทิตย์แหว่งลึกมากกว่าภาคอื่น

ส่วนกรุงเทพฯ และภาคอื่น ๆ จะเห็นได้บางส่วน ซึ่งเกิดสุริยุปราคาบางส่วนระหว่างเวลา 10.18 – 13.58 น. ดวงอาทิตย์แหว่งลึกที่สุดในเวลา 12.05 น. โดยดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ไปเป็นสัดส่วน 2 ใน 3 วัดตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลาง หรือคิดเป็นพื้นที่ 57% ของวงกลมดวงอาทิตย์

อบคุณข้อมูลจาก http://thaiastro.nectec.or.th/skyevent/article/annular-eclipse-2019/

Continue Reading

NEWS

รัฐใจป๋า!!! กับโครงการใหม่ “กระทรวงการคลัง แจกจัดหนัก 50,000 บาท บ้านดีมีดาวน์”

Published

on

ประกาศแล้ว! กับโครงการ บ้านดีมีดาวน์ กับแนวทาง แจกเงิน 50,000 บาท ดาวน์บ้าน ที่จำกัดจำนวน 100,000 ราย ซึ่งสามารถสมัครทาง www.บ้านดีมีดาวน์.com เริ่ม 11 ธค. นี้ ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระ และสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ  บ้านดีมีดาวน์ ได้

  • เป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี
  • เป็นผู้ที่อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร  
  • มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (เพื่อรับการโอนเงินเข้าบัญชี)
  • สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อบ้านจากธนาคาร มีการทำนิติกรรม โอนจดจำนองเรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จำนวน 100,000 รายแรก 

โดยโครงการ บ้านดีมีดาวน์นี้ จะสามารถทำให้มีเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจรวมกว่า 144,000 ล้านบาท รวมกับสินเชื่อต่างๆ ของธนาคาร และมาตรการชิม ช้อบ ใช้ จะสร้างอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี.) ในปีหน้า ได้ประมาณ 2.8 %

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ บ้านดีมีดาวน์

สำหรับประชาชนผู้ที่สนใจ โครงการ สามารถขอสินเชื่อบ้านได้จากธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 หากธนาคารอนุมัติสินเชื่อ ทำนิติกรรม มีการจดจำนองเรียบร้อย ภายใน 100,000 รายแรก และเมื่อรัฐบาลตรวจสอบคุณสมบัติว่าตรงตามเงื่อนไขโครงการแล้ว จะมีสิทธิ์ได้คืนเงินค่าดาวน์บ้าน 50,000 บาท

  • สมัครทาง www.บ้านดีมีดาวน์.com ตั้งแต่วันที่ 11 ธค. 62 – 31 มีค. 63 กรมการปกครอง กรมสรรพากร เครดิตบูโร และ  ITMX
  • รอพิจารณา และเมื่อคุณเป็นผู้ผ่านคุณสมบัติ จะได้รับ SMS แจ้งผลรอบแรก ผู้กู้ต้องอยู่ในระบบภาษีและรายได้ไม่เกิน 1.2 ล้านบาทต่อปี
  • สถาบันการเงินพิจารณาคำขอกู้ ผู้กู้ต้องไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อและจดจำนองก่อน 27 พย. 62
  • ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ของเลขที่ PROMPT PAY เฉพาะ ID card 
  • ธอส. โอนเงิน 50,000 บาท เข้าบัญชี PROMPT PAY ของผู้กู้หลัก
  • ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับสิทธิ์ได้รับโอนเงิน

สำหรับประชาชนผู้ที่สนใจโครงการ บ้านดีมีดาวน์ สามารถขอสินเชื่อบ้านได้จากธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 หากธนาคารอนุมัติสินเชื่อ ทำนิติกรรม มีการจดจำนองเรียบร้อย ภายใน 100,000 รายแรก และเมื่อรัฐบาลตรวจสอบคุณสมบัติว่าตรงตามเงื่อนไขโครงการแล้ว จะมีสิทธิ์ได้คืนเงินค่าดาวน์บ้าน 50,000 บาท

ขอบคุณที่มาจาก : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

Continue Reading
Advertisement

Trending